top of page

קיץ של פעילויות באקווריום

יום ראשון

10:30 צלילה והאכלת דקרים מודרכת במיכל הכרישים של הים התיכון
10:30 האכלת סוסוני ים
12:00 מפגש עם המטפל בתצוגת המגוון הביולוגי ובית הפרפרים
14:00 מפגש עם מטפל והאכלה מודרכת בבריכת הבטאים
15:00 האכלת צבי ים

 

יום שני

09:30 צלילה מודרכת בתצוגת ארבעת הימים
10:30 האכלת סוסוני ים
12:00 מפגש עם המטפל בתצוגת המגוון הביולוגי ובית הפרפרים
14:00 מפגש עם מטפל והאכלה מודרכת בבריכת הבטאים
15:00 האכלת צבי ים

 

יום שלישי

10:00 מפגש עם מטפל והאכלה מודרכת בבריכת הבטאים
10:30 האכלת סוסוני ים
12:00 מפגש עם המטפל בתצוגת המגוון הביולוגי ובית הפרפרים
15:00 האכלת צבי ים

 

יום רביעי

10:30 האכלת סוסוני ים
12:00 מפגש עם המטפל בתצוגת המגוון הביולוגי ובית הפרפרים
12:00 צלילה והאכלת דקרים מודרכת במיכל הכרישים של הים התיכון
14:00 מפגש עם מטפל והאכלה מודרכת בבריכת הבטאים
15:00 האכלת צבי ים

יום חמישי

09:30 צלילה מודרכת בתצוגת ארבעת הימים
10:30 האכלת סוסוני ים
12:00 מפגש עם המטפל בתצוגת המגוון הביולוגי ובית הפרפרים
14:00 מפגש עם מטפל והאכלה מודרכת בבריכת הבטאים
15:00 האכלת צבי ים


 

bottom of page