top of page

תערוכת ים וחוף

במסגרת שיתוף פעולה בין אקווריום ישראל לעמותת "אקואושן", תוצג במהלך החודשים יולי-אוגוסט, תערוכת "ים וחוף" של עמותת "אקואושן" הפועלת למען שימור הסביבה הימית והחופית. התערוכה  מעניקה למבקרים הצצה לעולם המופלא של הים והחוף דרך עשרות תצלומים מרהיבים וייחודיים שצילמו מתנדבי העמותהבמטרה להעלות את המודעות לחשיבות השמירה וההגנה על החופים והסביבה הימית.

אקווריום ישראל ועמותת אקואושן חברו יחד מתוך מטרה משותפת אותה מובילים השניים: העלאת המודעות לשימור בתי הגידול השונים בסביבה הימית הנתונים לאיומים אקולוגיים רבים- זיהום הים וחופיו, שימוש גובר בפלסטיק, דייג יתר ולחצים הנובעים מהתעשיות השונות.

התערוכה תוצג באקווריום במהלך החודשים יולי-אוגוסט

logoeco_he-שקוף.png
bottom of page