אלמוגית שחורה

אלמוגית שחורה

.אקווריום ישראל, ירושלים