זנבתן מנומר

זנבתן מנומר

.אקווריום ישראל, ירושלים