קיפון בורי

קיפון בורי עם פה פתוח

.אקווריום ישראל, ירושלים