קרנפון

קרנפון, דג עם מראה של קרנף

.אקווריום ישראל, ירושלים