בינית ארוכת ראש


בינית ארוכת ראש

.בינית ארוכת ראש הוא דג של מים מתוקים החי בכנרת