אורליה כחולה

אורליה כחולה

.אקווריום ישראל, ירושלים