top of page

גלריית ארבעת הימים

אקווריום ישראל מוקדש ברובו לימים הנמצאים בסביבת ישראל. לישראל מוצא לשני ימים, הים התיכון והים האדום, ובנוסף בישראל יש שני אגמים גדולים המוגדרים "ים" למרות שאינם תואמים את ההגדרה המדעית. אלה הם ים (או ימת) כנרת וים המלח.

בגלריית ארבעת הימים 4 תצוגות המייצגות את ארבעת הימים של ישראל.

ים כנרת סירה שטה וסלע גדול

תצוגת ים כנרת ממוקמת ראשונה משמאל ובה מיני דגים החיים במים המתוקים של ימת הכנרת. התפאורה עוצבה בהשראת סלעי הבזלת השחורים של רמת הגולן. זוהי תצוגת המים המתוקים היחידה באקווריום ישראל.

ים כנרת – הכנרת היא אגם המים המתוקים הגדול בישראל והאגם הנמוך ביותר בעולם. האגם יושב על השבר הסורי-אפריקני. מקור המים העיקרי לכנרת הוא הירדן העליון הניזון בעיקר מהנחלים דן, חרמון (בניאס) ושניר (חצבני). האגם הוא  אחד משלושת מקורות המים העיקריים של מדינת ישראל. ומספק בממוצע כרבע מצריכת המים בישראל. הכנרת היא בעלת חשיבות היסטורית, דתית, תרבותית ותיירותית. 

אורך:  21 ק"מ  

רוחב: 13 ק"מ 

שטח: 168 קמ"ר 

עומק מרבי: 46 מ' 

עומק ממוצע 25 מ'

תצוגת הים התיכון ממוקמת מימין. התצוגה עוצבה בהשראת העיר ההיסטורית קיסריה שחלקים ממנה שקועים תחת מימיי הים התיכון. בתצוגה זו מינים האופייניים לחופי הים התיכון.

הים התיכון – הים התיכון נמצא בין שלוש יבשות – אירופה בצפון, אסיה במזרח ואפריקה בדרום, ומכאן שמו. הים מחובר בצורה טבעית לאוקיינוס האטלנטי דרך מיצרי גילברטר ובצורה מלאכותית לים האדום דרך תעלת סואץ. בשל מיקומו, כים שלחופיו שוכנות 23 מדינות  ואורך חופיו הכולל הוא  כ-46,000 ק"מ, לים התיכון חשיבות היסטורית ותרבותית רבה.

הים התיכון מהווה את רצועת החוף העיקרית של ישראל. קו החוף הוא באורך של כ-195 ק"מ ושטח המים הכלכליים של ישראל הוא כ-22,000 קמ"ר. הים מספק מגוון צרכים כלכליים, תזונתיים, תיירותיים ותחבורתיים.

חלק ניכר מאקווריום ישראל מוקדש לבית הגידול העשיר של הים התיכון ובעיקר למזרח הים התיכון.

אורך:  800 ק"מ  

רוחב: 4000 ק"מ 

שטח: 2,510,000 קמ"ר 

עומק מרבי: 5267 מ' 

עומק ממוצע 1500 מ'

תצוגת הים האדום העגולה ממוקמת במרכז הגלריה ובה שוחים עשרות דגי זהרון האופייניים לים האדום. דגי הזהרון ארסיים ויכולים להיות מסוכנים לבני אדם.

הים האדום –הים ממוקם בשבר (בקע)  הסורי-אפריקני. הבקע הסורי אפריקני מתחיל בדרום טורקיה ועובר דרך סוריה והרי הלבנון דרך נהר הירדן והכנרת, ים המלח והים האדום עד לטנזניה, שם הוא מתפצל ומגיע עד מוזמביק. הים האדום מחובר באופן טבעי לאוקיינוס ההודי דרך מיצרי באב-אל-מנדב ולכן שימש מוצא ימי מאזור המזרח התיכון לאסיה ומזרח אפריקה. עם חפירת תעלת סואץ, במאה ה-19, הפך הים האדום חשוב עוד יותר כיוון שהוא מאפשר תנועה ימית מאירופה לאפריקה ואסיה.

חופי הים האדום מסמנים את הגבול הדרומי של מדינת ישראל. שונית האלמוגים במפרץ אילת נחשבת לשונית האלמוגים הטרופית היחידה בישראל ולשונית הצפונית בעולם. פרטים נוספים תוכלו לקרוא בהמשך המסלול באזור המוקדש לים האדום.

אורך:  2250 ק"מ  

רוחב: 335 ק"מ 

שטח: 438,000 קמ"ר 

עומק מרבי: 2850 מ' 

עומק ממוצע 490 מ'

מימין ניתן לראות את התצוגה היבשה של המלח. בתצוגה זו תוכלו ללמוד על ים המלח הייחודי ועל הבעיות הנובעות מהתייבשות הים.

ים המלח – ים המלח נמצא גם הוא על תוואי השבר הסורי-אפריקני. למרות שמו, ים המלח הוא למעשה ימה, כיוון שאין למים מוצא טבעי כלשהו. ים המלח מחזיק בכמה שיאים – ראשית הוא נחשב למקום הנמוך בעולם – עומקו 427 מטר מתחת לפני הים והוא נחשב גם למקווה המים המלוחים העמוק בעולם. ים המלח מלוח פי 9.6 ממי הים ופי 224 ממי הירדן המזין אותו! רוב היצורים החיים לא יכולים לחיות בים המלח ולכן הוא נקרא גם ים המוות, אך האזור הסובב את הים עשיר במעיינות מים מתוקים ולכן התרחשה בו לאורך ההיסטוריה, פעילות אנושית רבה.

אורך:  67 ק"מ  

רוחב: 18 ק"מ 

שטח: 650 קמ"ר 

עומק מרבי: 380 מ' 

עומק ממוצע 200 מ'

bottom of page