top of page

התפקיד החינוכי של האקווריום

אחת מהמטרות העיקריות בהקמת אקווריום ישראל היא חינוך והסברה לאוכלוסיות השונות המרכיבות את החברה הישראלית, לצורך בשמירה על הסביבה הימית ובתי הגידול הלחים. תכנית החינוך הכוללת את השילוט, התכנים והפעילויות החינוכיות, שמשה כבסיס לבניית האקווריום ומחשבה רבה הוקדשה לבניית שלל נושאים הקשורים למגוון הביולוגי בים התיכון ובים האדום, לנושאים אקולוגיים ולאיומים על בית הגידול הימי בישראל.

  

באקווריום מתקיימות פעילויות חינוך מגוונות: הדרכות לבתי ספר ולגנים, הדרכות בתחומי הוראת המדעים ובעתיד גם עבודות חקר כחלק מתכנית הבגרויות.

בכל אלו וכן בהדרכות לקהל הרחב, אנו מדגישים את חשיבות השימור של בתי הגידול הימיים בישראל ושואפים להעלאת המודעות לסכנות הרבות המאיימות על בתי גידול מגוונים אלה.

על מנת להניע לפעולה פותח רעיון "קיר המחויבות" כחלק מחוויית הביקור באקווריום. קיר המחויבות באקווריום יהווה הבסיס ל"קהילה פעילה" בתחום שימור הים ובעלי החיים הימיים. בסיומו של הביקור באקווריום יגיעו המבקרים לקיר אינטראקטיבי גדול ומרשים ובו יתבקשו להתחייב למספר כללים הקשורים לשמירה על הסביבה הימית. כך תגויס דעת הקהל ותיווצר המודעות לצורך הדחוף בשימור הים, ברמת הכלל וברמת הפרט. קיר המחויבות, כפלטפורמה לפעילות חדשנית ומובילה של "קהילת המחויבות הפעילה", עשוי להוות את הפורום החברתי הגדול והמשמעותי ביותר בתחום שימור הסביבה הימית בישראל. התוכנה והחומרה פותחו ונתרמו על ידי מכללת עזריאלי בשיתוף עם צוות החינוך של האקווריום.

בתי ספר מירושלים שימו לב שניתן לשלב את הביקור במסגרת היתרון הירושלמי קישור לאתר חיצוני נפתח בחלון חדש

לתיאום ביקור התקשרו למרכז מידע והזמנות בטלפון:  073-3399020/073-3399000

או בכתובת הדואר האלקטרוני: (לנושאים חינוכיים) groups@israelaquarium.org.il 

bottom of page