top of page

מרכז חינוך - ע"ש מלונות דן 

בבסיסו של חזון האקווריום עומד החינוך לשמירה על הסביבה הימית. על מנת להגשים שאיפה זו נבנה באקווריום מרכז חינוכי הכולל אודיטוריום הכולל כ-70 מקומות ויאפשר לקיים הרצאות ואירועים מיוחדים.

בצמוד לאודיטוריום נמצאת כיתת הלימוד. כיתה זו מאפשרת למידה חווייתית ומעניינת של הנושאים הקשורים בעולם שמתחת לפני הים.

bottom of page