top of page

מידע לקבוצות

קבוצה מוגדרת מינימום 25 משתתפים ומקסימום 30 משתתפים, ממוסד או ארגון
ובתיאום מראש.

קבוצת מבוגרים  : 50 ש"ח למשתתף +  הדרכה - 195 ש"ח

קבוצת ילדים, בתי ספר וגני ילדים : 42 ש"ח למשתתף +  הדרכה   של 195 ש"ח

קבוצת גימלאים :  42 ש"ח למשתתף + הדרכה  של 195 ש"ח

אורך סיור מודרך: כשעה וחצי.

התשלום נעשה במקום במזומן, שיק או כרטיס אשראי.                                                    

לתאום ביקור קבוצתי:

bottom of page