top of page

מרכז מחקר, רבייה ואקלום ע"ש שמואל ישראל 

בכל מיכל באקווריום קיימת מערכת אקולוגית סגורה שבה יחסי גומלין בין מגוון בעלי חיים וחיידקים ולעיתים גם אצות או צמחים. כל פגיעה בשיווי המשקל הקיים במערכת עשוי לגרום לקריסתה ולמותם של כל היצורים החיים במיכל ולכן בעלי חיים חדשים לא מוכנסים למיכלי התצוגה לפני שאנו בודקים שהם אינם חולים ושהם חזקים מספיק כדי להשתלב בתוך המערכת האקולוגית הקיימת במיכל. את השלב הזה אנו עושים במיכלים נפרדים השייכים למערכת ההסגר ורק לאחר שכל בעל חיים עובר סדרה של בדיקות,ובהתאם לצורך גם טיפולים, ואנו רואים כי הוא בריא הוא מועבר למיכל התצוגה שאליו הוא מיועד.

בנוסף, מערכות ההסגר, המופרדות ממיכלי התצוגה, משמשות אותנו גם להרבות מינים הנמצאים בסכנת הכחדה והם חלק מתכניות רבייה בינלאומיות. המקום משמש גם לביצוע מחקרים כדי לקדם את הידע שלנו בנושא הביולוגיה של המינים השונים.

bottom of page