top of page

גלריית התגליות ע"ש שרובר 

בגלרייה זו, הסובבת את בריכת הטריגונים והגיטרנים, תוכלו לגלות תופעות מיוחדות ובעלי חיים מעניינים.

בצד שמאל תוכלו לראות את האקווריום של שירותי המערכת בים התיכון. המערכת האקולוגית הימית היא מורכבת וכאשר נוצר חוסר איזון, לרוב על ידי פעילות אנושית, היא שואפת לחזור לאיזון. כחלק מהפעילות האנושית ניתן לראות באקווריום ספינה טרופה וקידוחי גז או נפט – אלה הופכים במהרה לבית גידול חדש המושך אליו דגים ובעלי חיים אחרים המוצאים בו מחסה, מקום לרבייה ומציאת מזון.

סוסוני הים הם דגים ממשפחת האבובוניים אותם תפגשו באקווריום הבא. תוכלו ללמוד מעט עליהם ועל מחזור הרבייה המעניין שלהם וכן לצפות בהם נאחזים בעזרת זנבם בעלים על מנת לא להימשך בזרם. בישראל מספר מיני סוסוני ים הן בים התיכון והן בים האדום.

בתצוגת האבנון תוכלו לנסות לחפש את האבנון, שימו לב כי המשימה יכולה להתארך מאחר והאבנון משתמש בהסוואה על מנת להיעלם בסביבתו. האבנון משתמש בשיטות שונות – צבעיו וצורתו מזכיר אבן הוא כמעט ואינו זז בתוך המים.

בשלושת התצוגות הבאות תוכלו לגלות מינים מיוחדים למראה – למשל   דג הפתיונאי הנקרא גם דג צפרדע הוא בעל מראה מוזר וייחודי. סנפיריו, הנדמים לרגליים, משמים אותו למעין הליכה מוזרה על הקרקע. גם מין זה משתמש בהסוואה ונראה כסלע.

נשמו עמוק – אנחנו חוזרים לצלול בים התיכון.

bottom of page