top of page

גלריית שומרי הים - קיר המחויבות

קיר המחויבות הייחודי של אקווריום ישראל נועד על מנת לרתום את הקהל הרחב למספר צעדים פשוטים בעזרתם נוכל כולנו לעזור לשמור על הסביבה הימית בישראל. הקיר הוא פרי רעיון של צוות החינוך ונבנה בעזרתם תרומתם של מכללת עזריאלי להנדסה.

בגלריית שומרי הים אנו מזמינים את כל מי שרוצה להצטרף אלינו אל קהילת שומרי הים. על מנת להצטרף לקהילה יש להכניס את שמכם ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ולהתחייב על כמה חוקים בסיסיים בנוגע לים:

1) כשאני מבקר בים אני אחראי לשמור על הניקיון, לארוז את הזבל ולהשליכו הרחק מהחוף. לא אסע על חוף הים כדי לא לפגוע בבית הגידול החולי ובקיני צבי הים.

2) למחזר - המחזור מונע מזבל פלסטי להגיע אל הים ולפגוע בבעלי החיים ובסביבה.

3)  להתנדב - להצטרף או ליזום ניקויי חופים, קמפיינים לשמירה על החופים והים והכרזה על שמורות טבע ימיות חדשות. אני מתחייב ללמוד על מינים בסכנת הכחדה ולשתף בידע את חבריי ומשפחתי.

4) לבחור דגי מאכל שאינם בסכנת הכחדה ורק ממקורות ברי קיימא. לדוג רק באזורים מותרים ורק באמצעים המורשים. אני מתחייב ללמוד על מינים מאוימים אותם לא אדוג.

5) במקרה ונתקלתי במפגע בחוף או בים אודיע בהקדם לרשויות בטלפון או באפליקציה.

6) כצולל אני מתחייב לא לגעת ולא להרוס כדי שכולם יוכלו ליהנות. לא לקחת ולא לקנות מזכרות מהים - לא בארץ ולא בחו"ל.

7) לא אשחרר דגים אל הנחלים ואל הים כדי למנוע כניסה של מינים פולשים אל המערכת האקולוגית.

 

ההתחייבות יכולה להיעשות רק בביקורכם באקווריום ישראל, בואו לבקר אותנו וחתמו גם אתם.

bottom of page