top of page

מי אנחנו

רקע אקווריום בירושלים

מי אנחנו, בניית האקווריום, שעות פתיחה

חזון ומטרות

האקווריום ע"ש משפחת גוטסמן עוסק בחינוך ומעלה את המודעות לאתגרים הרבים העומדים לשימור בתי הגידול המימיים במדינת ישראל המצויים בסכנה.

צוות האקווריום

באקווריום צוות של כ-20 עובדים, מתוכם צוות גדול המתמחה בטיפול ווטרינריה של דגים ויצורים ימיים אחרים. רבים מהם גם צוללים במכלים ומסייעים באחזקתם

כללי התנהגות

להלן כללי ההתנהגות בביקור באקווריום:

קיר המחויבות

הצטרפו לקיר המחויבות שלנו לשמירה על הים

bottom of page