טווסון אילתי

טווסון אילתי צבעוני וברקע אלמוגים

.אקווריום ישראל, ירושלים