ניבן ענק

ניבן ענק מציץ מתוך אלמוג ופוער פה

.אקווריום ישראל, ירושלים