חנוכה באקווריום ישראל 

פרטים בקרוב!

חנוכיה באקווריום ישראל

צילום: אמיתי כהן