top of page

קייטנות קיץ 2022

קייטנות אקווריום ישראל וגן החיות מאפשרות מפגש והכרות עם עולם בעלי החיים בצורה חווייתית ומרתקת שילדכם ייקחו עמם להמשך הדרך.

קייטנת האקווריום תוביל את הילדים למסע מרתק וחוויתי בין בתי הגידול הימיים השונים בישראל, הים התיכון, הים האדום, הכנרת וים המלח. הילדים יפגשו מגוון יצורים ימיים מבתי הגידול שבחוף הרדוד ועד למעמקי הים התיכון ויכירו את הדגים והאלמוגים הצבעוניים הייחודים של הים האדום. בכל אחד מימי הקייטנה נתמקד בנושא מרכזי אחר שהמכנה המשותף ביניהם - שמירת הטבע הן בים והן ביבשה.

בקייטנת גן החיות, נכיר בחשיבותם של גני החיות בארץ ובעולם הפועלים לשימור וריבוי של בעלי חיים המצויים בסכנת הכחדה ונבליט את החשיבות של שמירה על עולם הטבע ובעלי החיים. נקיים מפגשים ייחודיים עם בעלי-החיים בתצוגות השונות. נבקר לעיתים מאחורי הקלעים אצל חלק מבעלי החיים, במרפאת הגן ובמתחם התפעולי.

 

הקייטנה מיועדת למסיימי כיתות א'-ו'.

שעות הקייטנה:

יום קצר 08:30 - 13:30

יום ארוך 08:30- 15:30
ניתן להביא את הילדים החל מהשעה 08:00.

קייטנת אקווריום ישראל

כל מחזור 5 ימים א'-ה' בלבד

מחזור א' - 10 ביולי עד ה- 14 ביולי יום ארוך/ יום קצר

מחזור ב' - 17 ביולי עד ה- 21 ביולי יום ארוך/ יום קצר

מחזור ג' - 24 ביולי עד ה- 28 ביולי יום ארוך/ יום קצר

מחזור ד' - 31 ביולי עד ה- 4 באוגוסט יום ארוך/ יום קצר

מחזור ה' - 14 באוגוסט עד ה- 18 באוגוסט יום ארוך/ יום קצר

מחזור ו' - 21 באוגוסט עד ה- 25 באוגוסט יום ארוך/ יום קצר

קייטנת גן חיות

כל מחזור 10 ימים, א'-ה' לא כולל שישי

מחזור א' - 3 ביולי עד ה- 14 ביולי  יום ארוך/ יום קצר

מחזור ב'- 17 ביולי עד ה- 28 ביולי יום ארוך/ יום קצר

מחזור ג' - 31 ביולי עד ה- 11 באוגוסט (לא תתקיים קייטנה בט' באב) יום ארוך/ יום קצר

מחזור ד' - 14 באוגוסט עד ה- 25 באוגוסט יום ארוך/ יום קצר

עלות הקייטנה בין 950-700 ש"ח. קיימת הנחה בת 10% על כל ילד נוסף (ממחיר הבסיס).

ביטול השתתפות בקייטנה אפשרי עד 14 ימי עסקים ממועד פתיחת הקייטנה בניכוי דמי רישום של 100 ₪ שלא יוחזרו בכל מקרה, לאחר מועד זה גן החיות שומר לעצמו את הזכות לגובה ההחזר/ אם בכלל ובהתאם למדיניות הגן בהפעלת הקייטנות.

bottom of page