top of page

קייטנות קיץ 2023

קייטנות אק\ווריום ישראל וגן החיות מאפשרות מפגש והכרות עם עולם בעלי החיים בצורה חווייתית ומרתקת שילדכם ייקחו עמם להמשך הדרך.

קייטנת האקווריום תוביל את הילדים למסע מרתק וחוויתי בין בתי הגידול הימיים השונים בישראל, הים התיכון, הים האדום, הכנרת וים המלח.
 בכל אחד מימי הקייטנה נתמקד בנושא מרכזי אחר שהמכנה המשותף ביניהם - שמירת הטבע הן בים והן ביבשה.

בקייטנת גן החיות, נכיר בחשיבותם של גני החיות בארץ ובעולם הפועלים לשימור וריבוי של בעלי חיים המצויים בסכנת הכחדה ונבליט את החשיבות של שמירה על עולם הטבע ובעלי החיים. נקיים מפגשים ייחודיים עם בעלי-החיים בתצוגות השונות. נבקר לעיתים מאחורי הקלעים אצל חלק מבעלי החיים, במרפאת הגן ובמתחם התפעולי.

הקייטנות מיועדות לילדים העולים לכיתה ב' ועד לעולים לכיתה ז'.

שעות הקייטנה:

יום קצר 08:30 - 14:00

יום ארוך 08:30- 15:30
ניתן להביא את הילדים החל מהשעה 08:00.

קייטנת אקווריום ישראל

כל מחזור 5 ימים א'-ה' בלבד

מחזור א' - 9 ביולי עד ה- 13 ביולי 

מחזור ב' - 16 ביולי עד ה- 20 ביולי 

מחזור ג' - 20 באוגוסט עד ה- 24 באוגוסט

קייטנת גן חיות

א'-ה' לא כולל שישי

מחזור א' - 2 ביולי עד ה- 13 ביולי 

מחזור ב'- 16 ביולי עד ה- 26 ביולי (לא תתקיים קייטנה בט' באב)

מחזור ג' - 30 ביולי עד ה- 10 באוגוסט 

עלות קייטנת האקווריום  בין 1100-878 ש"ח. 

ניתן להירשם למחזור קייטנה אחד בלבד.

ביטול השתתפות בקייטנה אפשרי עד 14 ימי עסקים ממועד פתיחת הקייטנה בניכוי דמי רישום של
100 ₪ שלא יוחזרו בכל מקרה, לאחר מועד זה גן החיות שומר לעצמו את הזכות לגובה ההחזר/ אם בכלל ובהתאם למדיניות הגן בהפעלת הקייטנות.

שימו לב! לאחר ביצוע התשלום לקייטנה ישלח אליכם מסרון עם לינק להשלמת ההרשמה- אנא וודאו כי מילאתם את כל הפרטים הנוספים בלינק.

bottom of page