top of page

טווסון ים תיכוני

הטווסון הוא מין צבעוני ולכן פופולרי כדג נוי. הוא נפוץ מאוד בחופי ישראל ומעדיף להתקבץ בקבוצות קטנות. בראשית חייהם הפרטים בוקעים כולן כנקבות. חלק מהנקבות הופכות בהמשך חייהן לזכרים, תוך שינוי צבעי גופן.
בתמונה אפשר לראות במרכז נקבה, בעלת צבעים אופיינים וגוון שולט ירקרק, ומתחתיה זכר, שמזוהה על ידי גוונו הכתום והכתם השחור על הגב. בשל הססגוניות של הטווסון רבים מופתעים מכך שהוא דג מקומי בים התיכון, והוא בין הדגים השוברים את הדימוי האפרורי של הים שאפשר לראות אצלנו באקווריום. תוכלו למצוא אותו בגלריית ארבעת הימים. 

טווסון ים תיכוני.jpg
bottom of page