top of page

אפוגון בנגאי

מעניין לדעת:


•    בניגוד לרוב מיני דגי השונית, אצל האפוגון הזכר שומר על הביצים והדגים הצעירים בתוך פיו.
•    זהו המין היחיד מכל בני משפחת החשמנוניים הפעיל ביום.
•    החשמנוניים נקראים כך על שם הצבע האדום של חלק מהמינים, הדומה לצבעה של גלימת החשמנים בכנסייה הקתולית (ובאנגלית, קרדינלים).
•    האפוגנים הבנגאיים אוהבים לשהות בקרבת שושנות ים, אלמוגים מעונפים וקיפודי ים ארוכי קוצים לשם הסוואה. 
•    האפוגנים הצעירים נמצאים קרוב במיוחד לקיפודי הים, ובורחים אל בין הקוצים בשעת סכנה.
•    כאשר הם מסתתרים בתוך אלמוגים ושושנות ים, הם לעיתים חיים בצוותא עם שושנונים וחסילונים.
•    מין זה נמצא בסכנת הכחדה בטבע.
•    מחקר מצא שבמקומות מהם נעלמו האפוגנים הבנגאיים (בעקבות דיג למטרות נוי), נפגעה כמותם של קיפודי הים, האלמוגים ושושנות הים הקשורים אליהם.
את האפוגון הבנגאי תוכלו למצוא באקווריום ישראל בגלריית הים האדום א', לצידם של קיפודי הים.

 

צילום: דניאל אלוני.

אפוגון בנגאי דניאל אלוני.jpg
bottom of page