top of page

חלבית הקרן

לחלבית הקרן (ידועה בעבר בשם קופסינון ארוך קרן) מעין שריון המגן עליו מפני טורפים כמו כן בשעת לחץ עורו פולט רעלנים שונים וייחודיים. ככל הנראה הקרניים הארוכות נועדו להקשות על בליעתו. הקופסינון בעל צורת שחייה יחודית הלא אופיינית לדגים רבים, שנראית כריחוף. אופן תנועה זה מאפשר לו רמה גבוה של דיוק מוטורי.
זהו מין שחי בשוניות אלמוגים, לעיתים קרובות ביחידנות וטריטוריאליות. הקופסינונים חיים קרוב לקרקעית, עד עומק של 50 מטרים.
את הקופסינונים ארוכי הקרן תוכלו לפגוש אצלנו באקווריום בגלריית הים האדום א'.

קופסינון ארוך קרן.jpg
bottom of page