top of page

מועדונים וועדים

יש לתאם את מועד הביקור רק לאחר רכישת הכרטיסים דרך מועדון או ועד.

יתכן ואזלו הכרטיסים במועדוני הלקוחות.

יש לפנות לשירות הלקוחות של המועדון הרלוונטי

שימו לב! יש לבחור את מועד הביקור - דרך עמוד רכישת הכרטיסים באתר. 

יש להציג את האישור בכניסה לאקווריום ישראל.

  • כרטיסים שנרכשו דרך מועדון ביחד בשבילך/בהצדעה/ "הייטקזון" - יש להגיע עם אישור הרכישה לשער הכניסה לשם מימוש ההזמנה.

bottom of page