פזית ים סופית

פזית ים סופית

.אקווריום ישראל, ירושלים