top of page

חזון ומטרות

האקווריום ע"ש משפחת גוטסמן עוסק בחינוך ומעלה את המודעות לאתגרים הרבים העומדים לשימור בתי הגידול המימיים במדינת ישראל המצויים בסכנה.


האקווריום מפעיל תכניות חינוכיות מגוונות שיתאימו לצרכים המשתנים של הים ויותאמו למגזרים ולגילאים שונים. 


האקווריום רואה חשיבות רבה בקיום תכניות חינוך, מחקר ושמירת טבע גם מעבר לגבולותיו הגיאוגרפים של האקווריום, מעורבות קהילתית ויצירת מקום מפגש ייחודי בעיר ירושלים.

bottom of page