top of page

כללי התנהגות

הצוות עומד לרשותכם בכל עניין. יש להישמע להוראותיו.

  • אין לשחק משחקי כדור במתחם

  • אין להדליק אש במתחם

  • אין לרוץ ברחבי המתחם

  • לא ניתן להיכנס למתחם עם תיקים גדולים. לרשותכם מתקנים לשמירת חפצים.

  • אין אכילה ושתייה בשטח האקווריום, אלא באזורים המיועדים לכך.

  • למען שלומם של בעלי החיים והדגים, אנא הימנעו מלדפוק על השמשות.

  • אתם מוזמנים לצלם בשטח האקווריום, אך הצילום עם פלש אסור. הוראה זו כוללת טלפונים, מצלמות וטבלטים מכל הסוגים.

  • אין לגעת ולהאכיל את בעלי החיים והדגים, אלא בתצוגות המורשות ובמזון המאושר ע"י הצוות

  • אנא עזרו לנו לשמור על הניקיון וזרקו כל פסולת לפח

  • הכניסה למתחמי הצוות אסורה

bottom of page