top of page

ירחית ארבע קשתות

אורליה כחולה דניאל אלוני.jpg

מעניין לדעת:


•    למין זה אפשרות תנועה מוגבלת ולרוב הוא נעזר בזרמי הים על מנת לנוע. זרועות הזנה מיוחדות וכמעט בלתי נראות אוספות את המזון ומעבירות אותו אל פיה של המדוזה. 
•    בשנת 1991 נשלחה קבוצה של אורליות כחולות לחלל על סיפונה של המעבורת "קולומביה" על מנת לבחון את השפעת כוח הכבידה על התפתחות איבריהם הפנימיים.
•    לאורליה הכחולה מספר שלבי חיים, ושתי דרכי רבייה שונות. הן מתרבות באופן מיני בשלב המדוזה המוכר לנו, ולאחר הבקיעה הלרווה מתפתחת לפוליפים צמודי קרקע המתרבים באופן א-מיני.
•    בעוד שהמדוזות חיות בטבע מספר חודשים ולרוב מתות לאחר שלב הרבייה, הפוליפים נעים הלוך ושוב בין שלב הרביה לשלב ההזנה ויכולים לחיות עד 25 שנה! 
את האורליה הכחולה אפשר לפגוש באקווריום ישראל בגלריית הים האדום א'.

•    מין זה פלש לים התיכון דרך תעלת סואץ.
את הנזרית ארוכת הקוצים תוכלו למצוא אצלנו באקווריום ישראל בגלריית הים האדום א'.

צילום: דניאל אלוני.
 

bottom of page