טריגון כד אף

טריגון כד אף שוחה כלפי מעלה

.אקווריום ישראל, ירושלים