דפדוף הפסים

דפדוף הפסים

.אקווריום ישראל, ירושלים