שושנון עינוני

שושנון עינוני שידוע גם בשם נמו

השושונון אוסלריס מגיע מהאוקיינוס ההודי ומקיים יחסים גומלין מיוחדים (צוותאות או סימביוזה) עם שושונת הים. השושונון הונצח בסרטים המאוירים "למצוא את נמו" ו-"למצוא את דורי". בתצוגה כ-600 דגי שושונון שהגיעו אלינו מחוות רבייה מיוחדת בערבה