אמנון הירדן


אמנון הירדן

.אמנון הירדן הוא דג מים מתוקים המגיע מהירדן והכנרת